Juridische informatie

Rechtsvorm: xxx

Ondernemingsnummer: xxx

Maatschappelijke zetel: xxx

Zaakvoerder: xxx

Teamleden:

  • Naam, dierenarts
  • Naam, dierenartsassistente

Tel: xxx

E-mail: xxx

Polisnummer beroepsaansprakelijkheisverzekering: xxx

Het gebruik van radioactieve straling is goedgekeurd door het FANC, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel. De röntgenbuis wordt jaarlijks gekeurd door: xxx

Het geneesmiddelendepot van onze praktijk heeft identificatienummer xxx, afgeleverd door het FAGG, Victor Hortaplein 40/40, 1000 Brussel: xxx

Vaste tarieven:

  • xxx
  • xxx
  • xxx

Dierenarts is een gereglementeerd beroep door de orde der dierenartsen.